“Han aconseguit que una persona que tota la seva vida ha jugat a bàsquet, en molt poc temps, hagi pogut participar en diverses mitges maratons i maratons de muntanya i amb un bon rendiment.”